Política de privacidade

A presente Política de Privacidade establece os termos en que usa e protexe a información que é proporcionada polos seus usuarios ao momento de utilizar o seu sitio web. Esta compañía está comprometida coa seguridade dos datos dos seus usuarios. Cando lle pedimos cubrir os campos de información persoal coa cal vostede poida ser identificado, facémolo asegurando que só se empregará de acordo cos termos deste documento. No entanto, esta Política de Privacidade pode cambiar co tempo ou ser actualizada polo que lle recomendamos, e enfatizamos, revisar continuamente esta páxina para asegurarse que está de acordo cos ditos cambios.

Información que é recollida

O noso sitio web poderá recoller información persoal, por exemplo: nome,  información de contacto como o seu enderezo de correo electrónico e información demográfica. Así mesmo, cando sexa necesario, poderalle ser requirida información específica para procesar algún pedido ou realizar unha entrega ou facturación.

Uso da información recollida

O noso sitio web emprega a información co fin de proporcionar o mellor servizo posible, particularmente, para manter un rexistro de usuarios, de pedidos, en caso de que aplique, e mellorar os nosos produtos e servizos.  É posible que sexan enviados correos electrónicos periodicamente a través do noso sitio con ofertas especiais, novos produtos e outra información publicitaria que consideremos relevante para vostede ou que poida brindarlle algún beneficio, estes correos electrónicos serán enviados ao enderezo que vostede proporcione e poderán ser cancelados en calquera momento.

Está altamente comprometido para cumprir co compromiso de manter a súa información segura. Usamos os sistemas máis avanzados e actualizámolos constantemente para asegurarnos de que non exista ningún acceso non autorizado.

Cookies

Unha cookie refírese a un ficheiro que é enviado coa finalidade de solicitar permiso para almacenarse no seu ordenador, ao aceptar o dito ficheiro créase e a cookie serve entón para ter información respecto do tráfico web, e tamén facilita as futuras visitas a unha web recorrente. Outra función que teñen as cookies é que con elas as web poden recoñecerte individualmente e, polo tanto, brindarche o mellor servizo personalizado da súa web.

O noso sitio web emprega as cookies para poder identificar as páxinas que son visitadas e a súa frecuencia. Esta información é empregada unicamente para análise estatística e despois a información elimínase de forma permanente. Vostede pode eliminar as cookies en calquera momento desde o seu ordenador. No entanto, as cookies axudan a proporcionar un mellor servizo dos sitios web, estas non dan acceso a información do seu ordenador nin de vostede, a menos de que vostede así o queira e a proporcione directamente. Vostede pode aceptar ou negar o uso de cookies, no entanto, a maioría de navegadores aceptan cookies automáticamente, pois serve para ter un mellor servizo web. Tamén vostede pode cambiar a configuración do seu ordenador para declinar as cookies. Se se declinan, é posible que non poida utilizar algúns dos nosos servizos.

Enlaces a terceiros

Este sitio web puidera conter enlaces a outros sitios que puideran ser do seu interese. Unha vez que vostede di clic nestes enlaces e abandone a nosa páxina, xa non temos control sobre o sitio ao que é redirixido e, polo tanto, non somos responsables dos termos ou privacidade nin da protección dos seus datos neses outros sitios terceiros. Os ditos sitios están suxeitos ás súas propias políticas de privacidade, polo cal é recomendable que os consulte para confirmar que vostede está de acordo con estas.

Control da súa información persoal

En calquera momento vostede pode restrinxir a recompilación ou o uso da información persoal que é proporcionada ao noso sitio web.  Cada vez que se lle solicite cubrir un formulario, como o de alta de usuario, pode marcar ou desmarcar a opción de recibir información por correo electrónico.  En caso de que marcase a opción de recibir o noso boletín ou publicidade, vostede pode cancelala en calquera momento